Game HOT : Ỷ Thiên
10 bước thành cao thủ
Trang chủ • 10 bước thành cao thủ • Bắt và nâng cấp thú nuôi
18/08/2011 Bắt và nâng cấp thú nuôi

Nâng cấp thú nuôi

Khi người chơi đánh bại một Sủng Vật Bảo Bảo hoang dã trong Sủng Vật Lâm thì sẽ có xác suất thuần phục được thú nuôi đi theo người chơi. Nếu một lần chưa thành công thì có thể thử lần tiếp theo.

Bắt thú nuôi

 

 1. Sơ lược về  thú nuôi :

- Khi người chơi đánh bại 1 Sủng Vật Bảo Bảo (ở bản đồ thú nuôi) hoang dã hoặc 1 quái vật , sẽ có xác suất nhận được thú nuôi .

 • Thú Nuôi Bảo Bảo: thú nuôi bắt được có xác suất nhất định là Bảo Bảo; thú nuôi thông qua hoàn đồng cũng là Bảo Bảo.

Thỏ Ngọc Bảo Bảo

 

 • Thú Nuôi Hoang Dã: có cấp độ bằng cấp độ quái vật cũ. Tư chất thuộc tính sinh trưởng của Thú Nuôi Hoang Dã giống với Bảo Bảo nhưng thuộc tính phân chia ngẫu nhiên

Hoang Dã Thỏ Ngọc

 

 • Nếu người chơi không hài lòng với thú nuôi bắt được  có thể phóng sinh thú nuôi .

Phóng sinh thú nuôi

 

- Mở giao diện thú nuôi, chọn thú nuôi cần phóng sinh trong phần “Danh sách”, chọn “Xem thuộc tính”,chọn “Phóng Sinh”, sau khi xác nhận là có thể phóng sinh thú nuôi đó.

- Lưu ý : Thú nuôi sau khi phóng sinh sẽ biến mất mãi mãi nên hãy suy nghĩ kỹ.

Khu vực NPC thú nuôi

 

- Người chơi có thể nói chuyện Sủng Vật Sứ Giả để nâng cấp thú nuôi:

Sủng Vật Sứ Giả

 

 

 1. Ngộ tính thú nuôi :

- Ngộ tính : điểm ngộ tính ảnh hưởng tư chất thú nuôi.

- Ngộ tính của thú nuôi khi sinh ra toàn bộ là 0, để tăng ngộ tính thú nuôi cần tiêu hao Ngộ Tính Đơn :

Vật phẩm

Hình Ảnh

Mô tả

Sơ Cấp Ngộ Tính Đơn

Khi ngộ tinh của thú nuôi là 0, 1, 2 thì sử dụng Sơ Cấp Ngộ Tính Đơn để tăng ngộ tính.

Trung Cấp Ngộ Tính Đơn

Khi ngộ tinh của thú nuôi là 3, 4, 5 thì sử dụng Trung Cấp Ngộ Tính Đơn để tăng ngộ tính

Cao Cấp Ngộ Tính Đơn

Khi ngộ tinh của thú nuôi là 6, 7, 8, 9 thì sử dụng Cao Cấp Ngộ Tính Đơn để tăng ngộ tính.

 

 

- Khi tăng ngộ tính sẽ có xác suất thất bại. Mỗi một lần thất bại thì bị giảm ngộ tính của thu nuôi căn cứ vào ngộ tính hiện tại:

 • Sau khi ngộ tính đạt tới 4 thì tăng ngộ tính thất bại sẽ không bị giảm xuống dưới 4.
 • Sau khi ngộ tính đạt tới 7 thì tăng ngộ tính thất bại sẽ không bị giảm xuống dưới 7.

Giao diện nâng cấp ngộ tính

 

 1. Hợp thành thú nuôi :

- Ngoài việc tăng ngộ tính đơn còn có thể hợp thành thú nuôi để tăng Ngộ Tính vốn có của thú nuôi.

Giao diện hợp thành thú nuôi

 

- Thú nuôi phụ làm nguyên liệu để hợp cần phải đủ điều kiện :

 • Phải có cấp độ lớn hơn 30.
 • Thiên phú phải cao hơn ngộ tính hiện tại của thú nuôi chính .

- Hợp thành thú nuôi có sắc xuất thất bại .

 • Ngộ tính càng cao thì khả năng thành công càng thấp.
 • Bất kể là hợp thành thành công hay thất bại thì thú nuôi phụ đều biến mất sau khi hợp thành.
 1. Hoàn đồng thú nuôi :

- Khi người chơi muốn chuyển thú nuôi hoang dã thành thú nuôi bảo bảo có thể gặp NPC  Sủng Vật Sứ Giả để hoàn đồng thú nuôi .

- Khi thú nuôi hoang dã được hoàn đồng sẽ thành bảo bảo cấp 1 , toàn bộ điểm thuộc tính sẽ được tính lại .Thú nuôi được hoàn đồng ra thấp nhất cũng có tỉ lể trưởng thành Ưu Tú.

- Hoàn đồng thú nuôi cần Sủng Vật Hoàn Đồng Thư .

Giao diện tính năng hoàn đồng thú nuôi

 

Vật phẩm hoàn đồng

Hình Ảnh

Mô tả

Sơ Cấp Hoàn Đồng Thư

Hoàn đồng thú nuôi từ cấp 1-45 thành bảo bảo sơ sinh. Sau khi hoàn đồng có cơ hội tăng tỉ lệ trưởng thành.

Trung Cấp Hoàn Đồng Thư

Hoàn đồng thú nuôi từ cấp 1-65 thành bảo bảo sơ sinh. Sau khi hoàn đồng có cơ hội tăng tỉ lệ trưởng thành.

Cao Cấp Hoàn Đồng Thư

Hoàn đồng thú nuôi từ cấp 1-95 thành bảo bảo sơ sinh. Sau khi hoàn đồng có cơ hội tăng tỉ lệ trưởng thành.

 

     

 1. Kéo dài tuổi thọ :

- Thú nuôi có điểm tuổi thọ. Thông thường tuổi thọ tối đa là 10000/10000.. Khi tuổi thọ thú nuôi giảm xuống 0 , thú nuôi sẽ biến mất.

- Người chơi có thể tới chỗ Sủng Vật Sứ Giả để sử dụng tính năng “Kéo dài tuổi thọ” khôi phục lại tuổi thọ cho thú nuôi của mình.

Giao diện tính năng kéo dài tuội thọ thú nuôi

 

- Kéo dài tuổi thọ cần tiêu hao Sủng Vật Duyên Niên Đơn :

 

Vật phẩm

Hình ảnh

Mô tả

Sủng Vật Duyên Niên Đơn

Sau khi sử dụng tăng 500 điểm tuổi thọ thú nuôi

 

 

 1. Kỹ năng thú nuôi :

-  Nếu bạn có sách kỹ năng thú nuôi và muốn thú nuôi của mình học được thì có thể tới chỗ Sủng Vật Sứ Giả để học.

 - Thú nuôi có thể học được 1 kỹ năng chủ động và 5 kỹ năng bị động. Trong quá trình học kỹ năng, thú nuôi có xác suất rất thấp sẽ quên đi kỹ năng vốn có.

Giao diện học kỹ năng thú nuôi

 

-  Kỹ năng thú nuôi chia làm 4 loại :

 • Bị động : Hỗ trợ thú nuôi .
 • Tự động tác dụng : hỗ trợ nhân vật .
 •  Chủ động ( người chơi sử dụng phím tắt ) : kỹ năng tấn công , hỗ trợ bản thân và đồng đội
 • Tự động thi triển : thú nuôi tự động sử dụng , thời gian giãn cách phụ thuộc tính cách thú nuôi.
 1. Tăng cấp kỹ năng thú nuôi :

- Để thú nuôi hỗ trợ tốt hơn cho nhân vật , bạn có thể đến NPC Sủng Vật Sứ Giả để tăng cấp kỹ năng thú nuôi

- Hiệu quả của kỹ năng sẽ được gia tăng khi thăng cấp .

Giao diện tăng cấp kỹ năng thú nuôi

 

Vật phẩm

Hình ảnh

Mô tả

Tứ Hồn Linh Thú Đơn

Có thể thăng cấp kỹ năng thú nuôi ở chỗ Sủng Vật Sứ Giả: Băng Hồn, Hỏa Hồn, Độc Hồn, Huyền Hồn, Trì Độn, Giảo Hoạt, Hàm Hậu, Bính Mệnh, Pháp Hồn, Man Lực, Tá Lực, Di Hồn, Thuấn Ảnh, Cường Thân, Ngưng Thần.

Tứ Chú Linh Thú Đơn

Có thể thăng cấp kỹ năng thú nuôi ở chỗ Sủng Vật Sứ Giả: Huyết Bạo, Thánh Bạo

Tứ Hợp Linh Thú Đơn

Có thể thăng cấp kỹ năng thú nuôi ở chỗ Sủng Vật Sứ Giả: Hấp Huyết, Hàn Băng Chú, Liệt Hỏa Chú, Huyết Độc Chú, Huyền Lôi Chú, Hấp Khí, Đả Nộ, Mãnh Kích , Liên Kích, Thống Kích.